Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Krajowa Konwencja SLD 21.05.2016 r.

dodano 2016-05-21 17:55 w kategorii: Kraj

Wybór dwójki nowych wiceprzewodniczących, a także zwiększenie roli szeregowych członków partii, którzy zadecydują o zawieranych koalicjach wyborczych i kandydacie na prezydenta w wewnątrzpartyjnym referendum – to kluczowe decyzje podjęte przez Krajową Konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która odbyła 21 maja 2016 r. w Warszawie.

SLD to partia przewidywalna, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i dzięki której uchwaliliśmy obecną Konstytucję – powiedział w swoim wystąpieniu szef Sojuszu. Przypomniał, że Sojusz to 23 tys. działaczy, ponad 20 prezydentów i wiceprezydentów miast, ponad 800 radnych wszystkich szczebli samorządu – Jako jedyni łączymy kwestie socjalne i wolnościowe. SLD zrealizuje program socjalny: obniży wiek emerytalny, zlikwiduje umowy śmieciowe, będzie walczył z biedą i wykluczeniem. Rachunek społeczny powinien być ważniejszy od rachunku ekonomicznego – podkreślił Włodzimierz Czarzasty.- Jednocześnie będziemy stać na straży miejsca Polski w Unii Europejskiej, będziemy bronić Konstytucji, będziemy walczyć o społeczeństwo tolerancyjne – zapowiedział przewodniczący SLD.

Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Sojusz przystąpił do koalicji Wolność, Równość, Demokracja, aby bronić miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz Konstytucji, która została uchwalona z inicjatywy SLD. Podkreślił również, że Sojusz posiada własną tożsamość i siłę polityczną, którą pokazał w marcu br. podczas konwencji w Łodzi oraz podczas pochodu 1. maja. Dodał jednak, że Sojusz musi posiadać zdolność zawierania koalicji. – Dziś nie musimy decydować o formule startu w wyborach, które odbędą się za trzy lata – powiedział przewodniczący SLD.

Szef SLD stwierdził, iż w partii szczególną rolę powinny odgrywać kobiety, ponieważ główne batalie polityczne toczone przez SLD to kwestie, które szczególnie dotyczą kobiet: aborcja, czy też in vitro. – A mamy już 80 tysięcy podpisów za ogłoszeniem referendum w sprawie aborcji! – ogłosił.

Krajowa Konwencja zwiększyła również wpływ szeregowych członków na kluczowe decyzje partii. Do statutu wprowadzono poprawkę dzięki której kandydata SLD na prezydenta kraju członkowie Sojuszu wskażą w wewnątrz partyjnym referendum. Podobne głosowanie odbędzie się w momencie potrzeby podjęcia decyzji o formule startu w wyborach parlamentarnych – czyli w sprawie koalicji wyborczej.

21 maja 2016 r. delegaci SLD wybrali również dwoje nowych wiceprzewodniczących partii: Annę Mackiewicz, wiceprezydentkę Bydgoszczy i Sebastiana Wierzbickiego, przewodniczącego SLD w Warszawie. Trzecia kandydatura, Pawła Kobielusza z Oświęcimia - zgłoszona z sali - nie uzyskała wystarczającego poparcia. Mackiewicz otrzymała 171 głosów, Wierzbicki 158, Kobielusz 31.

Krajowa Konwencja SLD przyjęła również uchwały programowe w sprawie sytuacji politycznej w kraju oraz wyznaczająca priorytety programowe: Dom – Praca – Godność:

Protestujemy przeciwko postępującej degradacji powagi państwa i jego instytucji. Szacunek i powaga państwa i instytucji oraz bezpieczne sojusze są podstawą naszej suwerenności. – czytamy w uchwale „Krajowej Konwencji SLD w sprawie sytuacji społeczno-politycznej po wyborach” - Razem ze wszystkimi siłami demokratycznymi, postępowymi i proeuropejskimi, opowiadamy się za:

- przestrzeganiem Konstytucji RP i zasad demokratycznego państwa prawnego;

- silną pozycji Polski w Unii Europejskiej;

- opowiadamy się za świeckim charakterem państwa;

- tolerancją dla różnorodności politycznej, obywatelskiej i kulturowej;

- opowiadamy się za równymi szansami w dostępie do edukacji, służby zdrowia, pracy.

- nadrzędnością interesu państwowego nad partyjniactwem;

- dobrą współpracą ze wszystkim państwami i narodami

opartą na partnerstwie, wzajemnym szacunku i wspólnych korzyściach.”

Aby zapoznać się z treścią całej uchwały – kliknij tu.

W uchwale „Dom – Praca – Godność” czytamy min.: „Krajowa Konwencja SLD za najważniejsze priorytety i propozycje programowe partii do wyborów samorządowych uznaje:

I. Program „Tanie Mieszkanie – Mieszkanie za 500” - skierowany głównie do młodych osób, które pragną mieć swoje mieszkanie.

II. Projekt „GODNA I AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA - Karta Seniora” - skierowany do osób starszych (emerytów i rencistów). Podejmowany obecnie przez SLD w samorządach.

III. Projekt finansowania programu in vitro ze środków publicznych – skierowany do osób dotkniętych niepłodnością. Zapoczątkowany i z powodzeniem realizowany od lat w Częstochowie, podejmowany również przez wiele samorządów, w których rządzi lub współrządzi SLD.”

Aby zapoznać się z treścią całej uchwały – kliknij tu.

Po Konwencji Krajowej zebrała się Rada Krajowa, która dokonała wyboru Skarbnika partii – została nim dotychczasowa Skarbnik Sojuszu Ewa Popowska – a także uzupełniono skład Zarządu o następujące osoby:

1. Joanna Agatowska
2. Wiesław Buż
3. Jacek Czerniak
4. Marek Dyduch
5. Arkadiusz Iwaniak
6. Aleksandra Jasicka
7. Karol Korneluk
8. Krystyna Łybacka
9. Władysław Mańkut
10. Małgorzata Niewiadomska-Cudak
11. Ireneusz Nitkiewicz
12. Cezary Olejniczak
13. Wiesław Szczepański
14. Karina Szewczyk
15. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
16. Ryszard Śmiałek
17. Jerzy Śnieg
18. Dariusz Wieczorek
19. Bogusław Wontor
20. Piotr Woźniak

 

Obejrzyj galerię zdjęć z Krajowej Konwencji SLD 21.05.2016 r. - kliknij tu.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.