Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Kandydatka SLD i SD na stanowisko Burmistrza Oławy

dodano 2014-11-04 21:00 w kategorii: Ludzie

Od urodzenia jestem związana z Oławą. W tym pięknym mieście założyłam rodzinę i podjęłam pracę. Jestem absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz z zakresu audytu wewnętrznego, nadzoru i kontroli zarządczej. Bardzo wysoko cenię zaufanie, którym obdarowaliście mnie Państwo w poprzednich wyborach samorządowych. To dzięki niemu miałam zaszczyt przez 16 lat pracować w Radzie Powiatu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Obecnie pełnię funkcję wicestarosty powiatu oławskiego. Całe moje życie prywatne i zawodowe odbywa się obok Państwa. Zawsze interesowałam się bieżącymi problemami naszego miasta i powiatu, starając się im sprostać oraz angażowałam się w działalność społeczną. Cenię profesjonalizm, lojalność, wyobraźnię, dotrzymywanie danego słowa, tolerancję, poczucie humoru.


Zapraszam do uczestniczenia w wyborach samorządowych 16 listopada i udzielenia mi mandatu zaufania.

 

Uważam, że najważniejszymi priorytetami dla naszej społeczności lokalnej są:

 

- budowa obwodnicy Oławy i Jelcza-Laskowic to poprawa jakości systemu komunikacji drogowej, jak i wyzwanie dla samorządów z naszego powiatu,

- budowa Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie to zadanie, którego realizacja stworzy osobom niepełnosprawnym warunki edukacyjne na najwyższym poziomie,

- budowa nowoczesnych warsztatów szkolnych, mających stanowić bazę techniczną dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
to stworzenie warunków edukacji zawodowej na miarę czasu i potrzeb obecnego rynku pracy,

- modernizacja miejskich placówek oświatowych w Oławie.

 

Wszystkie te działania są niezwykle ważne, bo ich realizacja wpłynie na poprawę standardu i komfortu życia w naszym mieście i powiecie.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.